Attention!

Pages in other languages are in progress, you can visit only English version!

From Culture to Creativity

additional websites

Criticism of Culture / Kultūros kirtis >>>

EN. Prof. Ph. D. Remigijus Venckus is a freelance critic. He writes reviews, annotations, produces articles and researches, the results of critic activities are posted on the ‘Culture Crossing’ portal.

LT. Prof. dr. Remigijus Venckus yra laisvai samdomas kritikas. Jis rašo recenzijas, anotacijas, rengia straipsnius ir tyrimus, kurių rezultatai yra talpinami portale „Kultūros kirtis”

Think & Design >>>

EN. The seminars delivered by Prof. Ph. D.Remigijus Venckus are based the cases of culture, technology innovation, future society, social innovation and creativity. Seminars encourage innovative practices.

LT. Prof. dr. Remigijaus Venckaus seminarai apie kultūrą, technologijas inovacijos, ateities visuomenę, socialines naujoves ir kūrybingumą. Seminarai paskatina imtis inovatyvios praktinės veiklos.

Commercial photography / Komercinė fotografija >>>

EN. The pleasure is not only to create a photo, but also to memorize the most memorable events of life. Prof. Ph. D. Remigijus Venckus creates commercial images.

LT. Malonumas yra ne tik fotografiją kurti, bet ir įamžinti brangiausias gyvenimo akimirkas. Prof. dr. Remigijus Venckus yra laisvai samdomas fotomenininkas.

From Culture to Creativity

additional websites

Criticism of Culture / Kultūros kirtis >>>

EN. Prof. Ph. D. Remigijus Venckus is a freelance critic. He writes reviews, annotations, produces articles and researches, the results of critic activities are posted on the ‘Culture Crossing’ portal.

LT. Prof. dr. Remigijus Venckus yra laisvai samdomas kritikas. Jis rašo recenzijas, anotacijas, rengia straipsnius ir tyrimus, kurių rezultatai yra talpinami portale „Kultūros kirtis”

Think & Design >>>

EN. The seminars delivered by Prof. Ph. D.Remigijus Venckus are based the cases of culture, technology innovation, future society, social innovation and creativity. Seminars encourage innovative practices.

LT. Prof. dr. Remigijaus Venckaus seminarai apie kultūrą, technologijas inovacijos, ateities visuomenę, socialines naujoves ir kūrybingumą. Seminarai paskatina imtis inovatyvios praktinės veiklos.

Commercial photography / Komercinė fotografija >>>

EN. The pleasure is not only to create a photo, but also to memorize the most memorable events of life. Prof. Ph. D. Remigijus Venckus creates commercial images.

LT. Malonumas yra ne tik fotografiją kurti, bet ir įamžinti brangiausias gyvenimo akimirkas. Prof. dr. Remigijus Venckus yra laisvai samdomas fotomenininkas.