Select Page

Prof. Ph. D. Remigijus Venckus is known as an art practician and art critic. He is an art Professor of Department of Graphical Systema at Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania). Outside the academic life he has an experimental photographer and art critic career.

EN

Prof. dr. Remigijus Venckus yra žinomas meno praktikas ir kritikas. Šiuo metu jis dirba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Grafinių sistemų katedroje ir yra menų profesorius. R. Venckus užsiima fotografijos meno kūryba ir meno kritiko praktika.

LT

From Culture to Creativity

Criticism of Culture / Kultūros kirtis >>>

EN. Prof. Ph. D. Remigijus Venckus is a freelance critic. He writes reviews, annotations, produces articles and researches, the results of critic activities are posted on the ‘Culture Crossing’ portal.

LT. Prof. dr. Remigijus Venckus yra laisvai samdomas kritikas. Jis rašo recenzijas, anotacijas, rengia straipsnius ir tyrimus, kurių rezultatai yra talpinami portale „Kultūros kirtis”

Think & Design >>>

EN. The seminars delivered by Prof. Ph. D.Remigijus Venckus are based the cases of culture, technology innovation, future society, social innovation and creativity. Seminars encourage innovative practices.

LT. Prof. dr. Remigijaus Venckaus seminarai apie kultūrą, technologijas inovacijos, ateities visuomenę, socialines naujoves ir kūrybingumą. Seminarai paskatina imtis inovatyvios praktinės veiklos.

Comercial photography / Komercinė foto >>>

EN. The pleasure is not only to create a photo, but also to memorize the most memorable events of life. Prof. Ph. D. Remigijus Venckus creates comercial images.

LT. Malonumas yra ne tik fotografiją kurti, bet ir įamžinti brangiausias gyvenimo akimirkas. Prof. dr. Remigijus Venckus yra laisvai samdomas fotomenininkas.