Menininko kelionė yra ilgas procesas,

kurio metu svarbus savęs ir aplinkos tyrinėjimas,

santykis su „kita“ erdve ir „kitu“ laiku bei laiko ir erdvės kontinuumu.

Dr. Remigijus Venckus

Mano kūryba kaip atomas. Ji gali būti stabili arba sprogti

nuo savo pačios turinio,

lyg akimirksniu prasidėjusi grėsminga reakcija.

Dr. Remigijus Venckus

Rašydamas niekada negalvoju apie skaitytoją.

Aš rašau nuo savęs ir į save sau,

panašiai kaip ir fotografijos kūryboje – esu kartu su kitu laiku…

Dr. Remigijus Venckus

Susipažinkite

Dr. Remigijus Venckus yra medijų menininkas ir kritikas. Kuria eksperimentinę fotografiją ir videomeną. Rašo medijų ir vizualiosios kultūros, kūrybinių ir kultūrinių industrijų klausimais. Dėsto medijų meno ir kultūros industrijos disciplinas Lietuvos universitetuose. Savo fotografijos kūrybą pristato Lietuvos ir užsienio meno galerijose. 2014 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją, o nuo 2015 m. vadovauja Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institutui bei Vytauto Didžiojo universitete dirba docento pareigose.

Surengė autorinių parodų

Paskelbė mokslo straipsnių ir pranešimų

Publikavo kritikos straipsnių

Naujausia paroda

Fotografijų ciklas “Niekieno žvilgsnis” yra dedikuotas mirusiems ir užmirštiems. Kūriniai tęsia ankstesnių „Amnezijos“ ciklo parodų idėją bei antrina post-fotografijos koncepcijai. Autorius apie parodos idėją teigia: Mano paroda – tai kvietimas susitikti su jais, anonimiškais ir užmerktais, kurie sufleruoja mintį jog nieko nėra tikresnio už blunkantį žvilgsnį, kaip ir nieko nėra tikresnio už mirtį…

Paslaugos

Mokymai

Mokymai yra skirti besidomintiems naujausiomis technologijomis, ateities visuomene, socialinėmis inovacijomis, kūrybingumu, etc. Pasirinkus kursą Jums niekur nereikės vykti. Dr. Remigijus Venckus gali jį pravesti Jūsų organizacijoje ir pasidalinti idėjomis bei pastabomis, leidžiančiomis ne tik suprasti šiuolaikinį sociokultūrinį kraštovaizdį, bet ir į jį įsilieti, plėtoti savo kūrybinę veiklą. Mokymai yra orientuoti į kritinio ir analitinio proto ugdymą. Siekiama supažindinti su naujovėmis bei skatinti naujas praktines veiklas.

Tekstų rašymas

Rengiami užsakomieji straipsniai ir recenzijos apie šiuolaikinę populiariąją kultūrą, meno parodas, kūrėjus, etc. Kritiniai tekstai atitinka populiaraus arba mokslo žanro reikalavimus, o turinys grindžiamas naujausiais mokslo tyrimais, šviežiausia literatūra. Dr. Remigijus Venckus yra rengęs straipsnius ne tik meno parodoms, bet ir spaudos bei televizijos reklamoms, išsamius tyrimus, naujų studijų programų idėjos pagrindimui ir vykdomų studijų programų savianalizes. Pageidaujant tekstai parengiami užsienio kalba ir publikuojami leidiniuose, o jų pagrindu parengiamos net viešos kalbos.

Fotografavimas

Dr. Remigijus Venckus yra puikus fotografas, galintis įamžinti pačias nuostabiausias Jūsų gyvenimo akimirkas. JIs teigia: fotografija leidžia ne tik sustabdyti laiką ir erdvę, kurioje tenka gyventi, bet ją visą paversti savųjų jausmų ir nuotaikų dienoraščiu. […] Pagrindinis  mano fotosesijų tikslas – pažinti fotografuojamą žmogų ir įamžinti jo emocijas, taikliai atveriančias asmenybės išskirtinumą. Gerą ir kokybišką fotografiją dr. Remigijus Venckus kuria vardan žmogaus gyvenimo akimirkų įamžinimo. Jo nuotraukos naudojamos reklamoje, leidyboje, mados ir socialinių reiškinių pristatyme.

Dr. Remigijus Venckus mokslinėje diskusijoje „Kūrybos visuomenė – kas tai?“. Renginys vyko 2015-12-17 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų laboratorijoje.

Per 2003-2016 m. doc. dr. Remigijus Venckus sukūrė videofilmų

Naujausi tekstai

Gamta ir laikas Rūtos Eidukaitytės tapyboje

Nuo vasario 23 d. Kauno menų inkubatoriaus galerijoje „Ars et mundus“ (A. Mapu g. 20, Kaunas) veikia Vilniuje gyvenančios tapytojos Rūtos Eidukaitytės (1977) naujausių tapybos kūrinių paroda. Žiūrovai gali išvysti dailininkės darbus, sukurtus menų rezidencijos...
Skaityti plačiau

Jie į mane kreipdavosi tardami „sūnau“…Gintarą ir Adolfiną Martinionius prisimenant

Nesu tas rašytojas, kuris rengia prisiminimų tekstus apie netikėtai mus palikusias iškilias asmenybes. Mintis parengti prisiminimų straipsnį kilo pirmadienį, sužinojus apie Šiauliečių dailininkų Adolfinos ir Gintaro Martinionių tragišką likimą. Rašau, nes negaliu jų...
Skaityti plačiau

Gintaro Martinionio haiku

Netikėtai mus palikęs dailininkas Gintaras Martinionis netrukus spaudoje ir socialiniuose tinkluose buvo pradėtas vadinti skulptūros poetu. Aš taip pat prisidedu prie šio gražaus epiteto ir manau, jog jis yra visiškai pelnytai dedikuotas dailininkui. Nors G....
Skaityti plačiau

Koliažinis Inos Mindiuz pasaulis

Kaune ir Mursijoje (Ispanijoje) gyvenanti menininkė Ina Mindiuz (Ina Mindiuzenko), naudodama mišrią techniką, kuria meno mylėtojų dėmesį patraukiančius koliažus ir abstrakčią fotografiją. Paminėtina, kad 1982–1985 m. dalininkė studijavo Kauno Stepo Žuko taikomosios...
Skaityti plačiau

Iridijaus Švelnio fotografijų kalba

Iridijus Švelnys yra Kaune gyvenantis jaunas ir ambicingas fotografas. Įgijęs radioelektronikos ir vadybos išsilavinimą, pradėjo mokytis tapybos ir piešimo pas dailininką Vytautą Laukį. Būdamas Kauno fotoklubo narys, profesines fotomenininko žinias gilino nuotoliniu...
Skaityti plačiau

Akademinis darbas

Studijų programų savianalizų rengimas

yra 3-ijų socialinių mokslų srities studijų programų savianalizės rengimo grupių vadovas, 2-jių – narys (socialinių ir humanitarinių mokslų srities) ir 1-os institucinė savianalizės rengėjų grupės narys.

Publikacijos

yra 2-jių metodinių leidinių, 16–os mokslo straipsnių, 5-ių mokslo pranešimų, skelbtų tarptautinėse konferencijose ir 17–os – skelbtų respublikinėse mokslo konferencijose autorius.

Skaitomi kursai

2004 – 2016 m. yra skaitęs 26 kursus Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Vilniaus dailės akademijoje, Kazimiero Simonavičiaus universitete, Šiaulių universitete, Portugalijos aukštojoje dizaino mokykloje ESAD